THÉP VUÔNG ĐẶC 40X40

Viết đánh giá
Liên hệ
Công ty thép Thuận Thiên mới nhập khẩu hàng thép vuông đặc 40x40, 60x60, 65x65,70x70,75x75, 80x80 mác thép SS400 và S45C nguồn gốc Trung Quốc 16x16, 19x19, 22x22, 25x25 mác thép SS400 từ Nhật Bản THÉP VUÔNG ĐẶC 40x40 Thép vuông đặc nhập khẩu...

Công ty thép Thuận Thiên mới nhập khẩu hàng thép vuông đặc 40x40, 60x60, 65x65,70x70,75x75, 80x80 mác thép SS400 và S45C nguồn gốc Trung Quốc
16x16, 19x19, 22x22, 25x25 mác thép SS400 từ Nhật Bản

THÉP VUÔNG ĐẶC 40x40

THÉP VUÔNG ĐẶC 40x40

Thép vuông đặc nhập khẩu 40x40, 60x60, 65x65,70x70,75x75, 80x80

0983.259.292